ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม โครงการ Krungthai young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม โครงการ Krungthai young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup

 

ข้อปฎิบัติในการเข้าร่วมสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

1.       ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมรอบ 100 ทีม (สมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คนต้องเข้าร่วมกิจกรรม) 

           ลงทะเบียนเพื่อตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม  >> คลิกที่นี่ <<    ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

2.       ทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารอบถัดไป

3.       ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตัว ณ จุดลงทะเบียน

4.       สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภท I Do กรุณานำ Prototype หรือ รูปแบบสินค้าที่แสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม

          มาให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบและถ่ายรูป ในเวลา 10.30 น. ณ จุดลงทะเบียน

5.       การแต่งกายชุดสุภาพ (สีขาว - ดำ)
 

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภท Best Startup idea  >> คลิกที่นี่ <<

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภท Best Startup project (i do) >> คลิกที่นี่ <<
กำหนดการเข้าร่วมวันที่ 23 กันยายน 2560  >> คลิกที่นี่ <<