ความยั่งยืน

พิมพ์

สถานที่รับหนังสือ "เรี(ล)ยนแบบพ่อ"

สถานที่รับหนังสือ "เรี(ล)ยนแบบพ่อ"

 

เงื่อนไขการรับหนังสือ

1.       สามารถติดต่อรับหนังสือระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 (วันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)

2.       วันรับหนังสือโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับหนังสือ

3.       หากไม่สะดวกรับด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยจัดทำหนังสือมอบอํานาจในการรับหนังสือแทน
         พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (ผู้รับมอบนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย)

4.       สถานที่รับหนังสือข้างต้นเป็นไปตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

5.      ผู้รับหนังสือในเขต กทม. หากมารับในวันที่ 9 ตุลาคม  ระหว่างเวลา 11.15 - 12.00 น. จะได้รับของที่ระลึกพิเศษจากธนาคาร

ติตด่อสอบถาม โทร.0-2208-4453, 0-2208-4456

สถานที่รับหนังสือ  >> คลิกที่นี่ <<