ความยั่งยืน

พิมพ์

The Following Camp "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว" ครั้งที่ 11

The Following Camp "กรุงไทยต้นกล้าสีขาว" ครั้งที่ 11

 

             นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 ซึ่งธนาคารกรุงไทย จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช.ทั่วประเทศ ส่งแผนงานการดำเนินโครงงานที่จะช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2.3 ล้านบาท 

          โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ใหม่และได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่าน Workshopตลอด 3 วัน ในหัวข้อ เทคนิคการนำเสนอแผนงานและการสื่อสารกับชุมชน โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดงชื่อดัง รวมทั้งได้รับแนวคิดและความรู้ที่มีคุณค่าจากการบรรยายเรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อ             ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาย กมลเนตร เรืองศรี นักแสดงและนักเขียน และ "การตลาดและการบริหารโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 

 

ซึ่งทั้ง 10 ทีมจะดำเนินโครงงานจริง โดยผู้บริหารธนาคารจะลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ และจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 6 ตุลาคม 2560