ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผลรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559

ประกาศผลรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559

   

     “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10” ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศจากผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคารนานาเหนือ

 

ผลการตัดสิน คือ

·       รางวัลชนะเลิศ ทีมจิกกะลาโมเดล จากโรงเรียนกันทรารมย์ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมเข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังได้รับเงินรางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือทีมต้นกล้าเพชรบุรี จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีได้รับเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือทีม นิว เจน ลานนา (NEW GEN LANNA) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

·       รางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่

ทีมเห็ด strong จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ทีมเยาวชนรักบ้านเกิด โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

ทีมคนจริงถิ่นใต้ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

ทีมร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีม RCC Account จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ทีมน้ำพริกเผาลดโซเดียมและน้ำตาลด้วยหล่อฮังก๊วย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ทีมเตรียมน้อมสมุทร-รวมใจ ช่วยไทยยั่งยืน จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

       โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการธนาคาร คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคาร  ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการธนาคาร และ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงาน ในโอกาสนี้ คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560