ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

 

          ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดซื้อข้าวสารจากเกษตรกร จำนวน 30 ตัน มอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราทุกภูมิภาคจำนวน 22 แห่ง โรงเรียนโสตศึกษา 18 แห่ง และวัดพระบาทน้ำพุ รวมทั้งสิ้น 41แห่ง ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา