ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย
     
         คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ พร้อมคณะ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 20 ตัน โดยมี พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพไทย