ความยั่งยืน

พิมพ์

กรุงไทย รวมพลังช่วยชาวนา ฝ่าวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ

กรุงไทย รวมพลังช่วยชาวนา ฝ่าวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ
        ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาวนาไทยฝ่าวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ โดยช่วยกันอุดหนุนข้าวสารคุณภาพดี อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีจำหน่ายที่อาคาร 1 และอาคาร 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559