ความยั่งยืน

พิมพ์

งานสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

งานสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

 

      ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ประจำปี 2559 โดยมี คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และให้การต้อนรับ ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

 

       
           ภายในงาน คุณสิริมา หมอนไหม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อทิศทางการศึกษาไทย และคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ TQM: Total Quality Management

 

           งานสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายชมรมผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในด้านการบริหาร โดยธนาคารได้ผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันในเครือข่าย ซึ่งธนาคารได้ดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการจำนวน 94 โรงเรียน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ได้เป็นอย่างดี