ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารเลื่อนการรับผลงานการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ธนาคารเลื่อนการรับผลงานการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

      ธนาคารเลื่อนวันรับผลงานจากเดิมวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 เป็น วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. เพื่อขยายเวลาให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สามารถดาวโหลดระเบียบการใหม่ได้ ตามแนบด้านล่าง