ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62

ธนาคารร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62

         พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

 

         โอกาสนี้ คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคาร มอบสูจิบัตรแด่ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่ธนาคารให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546

         

       

        การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 มีผู้ส่งผลงานร่วมประกวดทั้งสิ้น 208 ชิ้น แบ่งผลงานเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประส ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล 14 ชิ้น และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง 66 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 80 ชิ้น และจากการประกวดในครั้งนี้ ผลงานประติมากรรม “ชีวิตที่เสียสมดุล” ของ คุณประสิทธิ์ วิชายะ ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ 22

 

        ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานศิลปกรรมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559