ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารกรุงไทย หนุนนักกีฬามวย ชิงเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์ 2016

ธนาคารกรุงไทย หนุนนักกีฬามวย ชิงเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์ 2016
    คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องอีก 4 ปี (2559-2562) ปีละ 15 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยมี คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 
       ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ ส.อ.ฉัตรชัย บุตรดี จ.อ.สายลม อาดี จ.ท.วุฒิชัย มาสุข และ อส.ทพ.หญิง เปี่ยมวิไล
เล่าเปี่ยม นักกีฬามวยสากลที่ได้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ 2016 ณ กรุงริโอเดจานาโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559
 
       ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 10 ปี (2549-2558) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
165 ล้านบาท