ความยั่งยืน

พิมพ์

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559

       ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ โดยธนาคารสนันสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.) ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราช พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.