ความยั่งยืน

ข่าว CSR

สัมผัสเรื่องราวดีๆ ผ่านเทคโนโลยี AR CODE แล้วก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกันกับ KTB

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสัมผัสเรื่องราวดีๆ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยี AR C ...

ดูทั้งหมด

เปิดนิทรรศการและมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวเปิดนิทรรศการและแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลโครงการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินแห่งชาต ...

ดูทั้งหมด

หอศิลป์กรุงไทยจัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน(ภาพกิจกรรม)

ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล มาสาธิตก ...

ดูทั้งหมด

หอศิลป์กรุงไทยได้จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน (1 เมษายน 2560)

หอศิลป์กรุงไทยได้จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย ...

ดูทั้งหมด

ประกาศผลรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559

“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10” ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศจากผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ...

ดูทั้งหมด

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดซื้อข้าวสารจากเกษตรกร จำนวน 30 ตัน มอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราทุกภูมิภาคจำนวน 22 แห่ง โรงเรียนโสตศึกษา 18 แห่ง และวั ...

ดูทั้งหมด

ธนาคารมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ พร้อมคณะ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 20 ตัน โดยมี พล.อ. สุ ...

ดูทั้งหมด

ประกาศผลการตัดสิน ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ตามที่ ธนาคารกรุงไทย จัดประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตัดสินรางวัลและคัดเลือกผลงานเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภา ...

ดูทั้งหมด