ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ลูกค้าบุคคล

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
บริการกรุงไทยธนบดี
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
บริการกรุงไทยธนบดี
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ลูกค้า Precious

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
บริการกรุงไทยธนบดี
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ลูกค้าธุรกิจ SME

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
บริการกรุงไทยธนบดี
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร
เรื่องเด่น

โปรโมชั่นล่าสุด
สินเชื่อ
บริการโอนเงิน
ประกันภัย
บริการจัดการทางการเงิน
บริการบัตร
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการทางการเงินต่างประเทศ
คำถามพบบ่อย

25 คำถามที่พบบ่อย
Transaction Code
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต ชิปการ์ด
การคุ้มครองเงินฝาก
การให้บริการด้านทะเบียนหลักทรัพย์
คำถามทั่วไป
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน
ดาวน์โหลด

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
เงินฝาก
สินเชื่อ
การลงทุน
บริการโอนเงิน
ประกันภัย
บริการจัดการทางการเงิน
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการบัตร
บริการทางการเงินต่างประเทศ
เอกสารข้อมูลทั่วไป
อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก KTB netbank
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล
Spot Cross Currency Exchange Rate
THB forward exchange
US Prime and FED Fund
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ
เกี่ยวกับ KTB

ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
Statement of Direction วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รางวัลและความสำเร็จ
การกำกับดูแลกิจการ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ทิศทางนโยบายและแผนงาน
ที่สำคัญของธนาคาร
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์

KTB netbank
โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
KTB Corporate Online
KTB Biz Payment
Verified by Visa
Miracle Thailand Card’s Registration
Student Registration
KTB netbank @ Mobile
รอบรู้เศรษฐกิจ

สารวิจัยธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะการเงินการธนาคาร

สถิติที่น่าสนใจ