ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก KTB netbank

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล

Spot Cross Currency Exchange Rate

THB forward exchange

US Prime and FED Fund

อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท