ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay (KTB CGP-Rabbit LINE Pay)

เพียงผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับกระเป๋าเงิน ก็เติมเงินได้ทันที่บน LINE Application ง่ายๆที่เดียวจบ ลักษณะของบริการ ช่องทางเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay (KTB CGP-Rabbit LINE Pay)

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay (KTB CGP-Rabbit LINE Pay)

เพียงผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับกระเป๋าเงิน ก็เติมเงินได้ทันที่บน LINE Application ง่ายๆที่เดียวจบ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย จ่ายง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย จ่ายง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เติมเงินบัตรทางด่วน

เลือกเติมเงินบัตรทางด่วน EASY PASS ผ่าน 3 ช่องทางจาก ธนาคารกรุงไทย ผ่าน KTB netbank เครื่อง ATM/ADM กรุงไทยทุกเครื่อง ทุกช่องทาง สามารถเติมได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท โดยเพิ่มระดับละ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เติมเงินบัตรทางด่วน

เติมเงินบัตรทางด่วน

เลือกเติมเงินบัตรทางด่วน EASY PASS ผ่าน 3 ช่องทางจาก ธนาคารกรุงไทย ผ่าน KTB netbank เครื่อง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

สะดวก มั่นใจ กับข้อมูลเครดิตของคุณ ธนาคารกรุงไทยให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau : NCB) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

สะดวก มั่นใจ กับข้อมูลเครดิตของคุณ ธนาคารกรุงไทยให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร กับบริษัท ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ธนาคารกรุงไทย ให้คุณขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ได้ง่ายกว่า ...ประหยัดเวลามากขึ้น ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบริการให้ลูกค้ายื่นคำขอ ชำระเงิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ธนาคารกรุงไทย ให้คุณขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ได้ง่ายกว่า ...ประหยัดเวลามากขึ้น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
การรับชำระเงิน

5 ช่องทาง สะดวก รวดเร็ว ให้ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมของชีวิตไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการรับชำระเงินกรุงไทย (KTB Bill Payment) ไม่ว่าบัตรเครดิต เติมเงินมือถือ เบี้ยประกัน จองตั๋วเดินทาง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับชำระเงิน

การรับชำระเงิน

5 ช่องทาง สะดวก รวดเร็ว ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติแสนสะดวก ให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจ่ายค่าบริการต่างๆ อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต หลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือค่างวดรถยนต์ ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีอัตโนมัติแสนสะดวก ให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจ่ายค่าบริการต่างๆ อีกต่อไป ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกรมที่ดิน เปิดช่องทางสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สำนักงานที่ดิน เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ โอนบ้าน โดยสามารถชำระด้วยบัตร ATM กรุงไทยทุกประเภท รวมถึงบัตรเครดิต ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดินผ่านเครื่อง EDC

บริการชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกรมที่ดิน เปิดช่องทางสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สำนักงานที่ดิน เช่น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
การชำระภาษี

ชำระทุกภาษีที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน 6 ช่องทางแสนสะดวก ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวก รับชำระภาษีทุกประเภทจากทุกหน่วยงาน ด้วยการชำระแสนสะดวก 6 ช่องทาง เลือกชำระตามความสะดวกได้ถึง 6 ช่องทาง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การชำระภาษี

การชำระภาษี

ชำระทุกภาษีที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน 6 ช่องทางแสนสะดวก ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม