ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ ทั้งฝาก -ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ออม / รับ -จ่าย / ชำระค่าสินค้า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ ทั้งฝาก -ถอน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเงินฝากกระแสรายวัน ครบถ้วน รวดเร็ว คล่องตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากประจำ

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว เลือกระยะเวลาออมได้ ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเอง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX ฝากประจำแบบ ปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากเท่ากันครบตามระยะเวลาที่กำหนด เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝาก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX ฝากประจำแบบ ปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากประจำตามใจ

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเอง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามความประสงค์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากประจำตามใจ

เงินฝากประจำตามใจ

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเอง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ปลอดภัย คุ้มค่า ลดอัตราความเสี่ยง บัญชีกรุงไทยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รับฝากเงินต่างประเทศ 11 สกุล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไปและ ชาวต่างประเทศที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ปลอดภัย คุ้มค่า ลดอัตราความเสี่ยง บัญชีกรุงไทยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รับฝากเงินต่างประเทศ 11 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บัญชี netbank

บัญชีเงินฝาก netbank เป็นหนึ่งในบริการเงินฝากของธนาคารกรุงไทยแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยบัญชี netbank ประกอบด้วยบัญชี 3 ประเภท ได้แก่ Net Savings เป็นบัญชีหมุนเวียนให้ความคล่องตัวสะดวกในชีวิตประจำวัน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี netbank

บัญชี netbank

บัญชีเงินฝาก netbank เป็นหนึ่งในบริการเงินฝากของธนาคารกรุงไทยแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยบัญชี netbank ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เป็นเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สามารถนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำระยะยาว ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เป็นเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการ KTB Smart Open Account

เปิดบัญชีแสนสะดวกรวดเร็ว มีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวก็ใช้บริการได้แบบ “One Stop Service” ระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมพิมพ์ใบคำขอให้อัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องกรอกใบคำขอเปิดบัญชี ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ KTB Smart Open Account

บริการ KTB Smart Open Account

เปิดบัญชีแสนสะดวกรวดเร็ว มีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวก็ใช้บริการได้แบบ “One Stop ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

บริการออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากหรือวงเงินสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อยื่นต่อสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

บริการออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากหรือวงเงินสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม