ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

สินเชื่อ

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว ลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินกู้ประจำทั่วไป

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน * ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อธุรกิจกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้

หากคุณกล้าเปลี่ยน เราก็กล้าให้ วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง เปลี่ยนมาสู่สิ่งที่ดีกว่า และเติบโตไปพร้อมกัน จุดเด่น ถูก ดอกเบี้ยถูกลง 0.5% เพิ่ม ให้วงเงินเพิ่มสูงสุด 20% ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อธุรกิจกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้

สินเชื่อธุรกิจกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้

หากคุณกล้าเปลี่ยน เราก็กล้าให้ วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อโรงรับจำนำ (KTB Pawn Shop)

เรารู้ว่ากิจการต้องใช้เงิน ทรัพย์จำนำโตธุรกิจก็โต เราพร้อมโตไปกับท่าน ด้วย...สินเชื่อธุรกิจโรงรับจำนำวงเงินสูงสุด 5 เท่า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อโรงรับจำนำ  (KTB Pawn Shop)

สินเชื่อโรงรับจำนำ (KTB Pawn Shop)

เรารู้ว่ากิจการต้องใช้เงิน ทรัพย์จำนำโตธุรกิจก็โต เราพร้อมโตไปกับท่าน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อเต็ม Max 2.5

ลูกค้าดี มีแต่ได้ เต็มไม้เต็มมือ สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน โดยให้วงเงินสูงสุด 2.5 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อเต็ม Max 2.5

สินเชื่อเต็ม Max 2.5

ลูกค้าดี มีแต่ได้ เต็มไม้เต็มมือ สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อ KTB SME ดอกเบี้ยคงที่

ตรึง... จนคุณตะลึง ตรึง... อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ตะลึง... ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3 เท่า สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ KTB SME ดอกเบี้ยคงที่

สินเชื่อ KTB SME ดอกเบี้ยคงที่

ตรึง... จนคุณตะลึง ตรึง... อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ตะลึง... ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3 เท่า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA หรือ YAMAHA ต่อที่ 1 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (KTB CONVENIENCE FORWARD CONTRACT)

บอกลาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธนาคารกรุงไทยช่วยคุณได้ ด้วยวงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน* ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (KTB CONVENIENCE FORWARD CONTRACT)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (KTB CONVENIENCE FORWARD CONTRACT)

บอกลาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อต่างประเทศครบวงจร (KTB Convenience Trade)

พอกันทีกับการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ เข้าสู่ยุคใหม่กับ “KTB Convenience Trade” ให้วงเงินสูงสุด 60 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน * กับวงเงินสำหรับนำเข้า – ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อต่างประเทศครบวงจร (KTB Convenience Trade)

สินเชื่อต่างประเทศครบวงจร (KTB Convenience Trade)

พอกันทีกับการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ เข้าสู่ยุคใหม่กับ “KTB Convenience Trade” ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

หน้าที่ 2 จาก 6 [ 59 รายการ ]