ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการด้านธุรกิจปริวรรต

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า

บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศและสแตนด์บาย แอล/ซี

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

KTB Trade Online

KTB Trade Online ช่วยคุณทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เร็วกว่า ได้เปรียบกว่า... KTB Trade Online จากธนาคารกรุงไทย ให้คุณสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

KTB Trade Online

KTB Trade Online

KTB Trade Online ช่วยคุณทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เร็วกว่า ได้เปรียบกว่า... KTB Trade Online ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
e-Export Bills

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการจัดส่งเอกสารตั๋วสินค้าออก (e-Export Bills) ผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เพื่อให้พนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

e-Export Bills

e-Export Bills

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการจัดส่งเอกสารตั๋วสินค้าออก (e-Export ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม