ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน

บริการเรียกเก็บเงิน

บริการสภาพคล่อง

บริการด้านข้อมูล

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

บริการด้านข้อมูล

Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง จุดเด่น รองรับการทำรายการโอนเงินที่มีจำนวนรายการโอนเงินต่อครั้งสูง (Bulk Transaction) เช่น KTB Direct Debit, KTB Direct Credit, Payroll, ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Biz Payment

Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง จุดเด่น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม