ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว ลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินกู้ประจำทั่วไป

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
เงินกู้เบิกเกินบัญชี

เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัว ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้สำหรับ หมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงินกู้เบิกเกินบัญชี

เงินกู้เบิกเกินบัญชี

เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัว ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
การซื้อลดตั๋วเงิน

เพื่อความมั่นใจในความคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ธนาคารขอนำเสนอทางเลือกทางการเงิน สำหรับธุรกิจของท่าน ลักษณะของบริการ เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การซื้อลดตั๋วเงิน

การซื้อลดตั๋วเงิน

เพื่อความมั่นใจในความคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
การค้ำประกัน

เพื่อการทำธุรกรรมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ธนาคารจึงให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา เพื่อค้ำประกันสัญญาต่าง ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมไว้กับต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การค้ำประกัน

การค้ำประกัน

เพื่อการทำธุรกรรมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ธนาคารจึงให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน

บริการแสนสะดวกเพื่อความคล่องตัวและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับเครดิต ในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ขายมีความมั่นใจว่าจะได้รับค่าสินค้า อันเนื่องมาจากการที่ธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน

อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน

บริการแสนสะดวกเพื่อความคล่องตัวและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับเครดิต ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
เลตเตอร์ออฟเครดิต

เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่สะดวกและมั่นใจได้ ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อและออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลตเตอร์ออฟเครดิต

เลตเตอร์ออฟเครดิต

เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่สะดวกและมั่นใจได้ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ เป็นการออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted

ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ เป็นการออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม