ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการด้านธุรกิจปริวรรต

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า

บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศและสแตนด์บาย แอล/ซี

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

บริการด้านธุรกิจปริวรรต

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank แลกเงิน ได้เรทดีกว่า ผ่าน KTB Netbank อีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อธนบัตรต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ อุ่นใจ จะใช้เงินสกุลไหน เรามีให้แลกถึง 36 สกุล ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank แลกเงิน ได้เรทดีกว่า ผ่าน KTB Netbank ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

ด้วยบริการแบบมืออาชีพที่คุณมั่นใจได้ด้วยระบบอัตราแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล ให้คุณสามารถซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว พร้อมความสะดวกทุกครั้งเมื่อเลือกใช้บริการ ซึ่งมี จำนวน 36 สกุลเงิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

ด้วยบริการแบบมืออาชีพที่คุณมั่นใจได้ด้วยระบบอัตราแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

เป็น บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ (Foreign Clean Bills Purchased) จำนวน 13 สกุลเงิน สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ลำดับ สกุลเงิน 1 U.S. DOLLAR USD 2 EURO EUR 3 POUND ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

เป็น บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ (Foreign Clean Bills Purchased) จำนวน 13 สกุลเงิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

เป็น การรับตั๋วเงินต่างประเทศ (Outward Foreign Bills for Collection) ไว้เพื่อเรียกเก็บ เมื่อทราบผลการเรียกเก็บเงินแล้วจึงนำเงินเข้าบัญชี เงื่อนไขการให้บริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

เป็น การรับตั๋วเงินต่างประเทศ (Outward Foreign Bills for Collection) ไว้เพื่อเรียกเก็บ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

เมื่อจำเป็นต้องพกพาเงินจำนวนมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต้องส่งเงินออกไปชำระค่าสินค้า / ค่าการศึกษา / บริการต่างๆ ในต่างประเทศ การใช้บริการดราฟต์ต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

เมื่อจำเป็นต้องพกพาเงินจำนวนมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต้องส่งเงินออกไปชำระค่าสินค้า / ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน Hot line

ฉีกรูปแบบการใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเดิมๆ และพบกับช่องทางใหม่ที่เหนือชั้นกว่า สะดวกกว่า ตอบสนองต่อ Life Style ของคนรุ่นใหม่ ที่ทันสมัย เปลี่ยนชีวิตของคุณให้สะดวกสบาย และง่ายยิ่งขึ้น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน Hot line

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน Hot line

ฉีกรูปแบบการใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเดิมๆ และพบกับช่องทางใหม่ที่เหนือชั้นกว่า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม