ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน เลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC เงื่อนไขสุดพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 เดือน สามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC ได้ *สิทธิพิเศษ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน เลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC เงื่อนไขสุดพิเศษ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
KTB STEP UP

เป็นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการผ่อนชำระต่องวดตามความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของผู้กู้ วัตถุประสงค์ในการกู้ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

KTB STEP UP

KTB STEP UP

เป็นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการผ่อนชำระต่องวดตามความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้อง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

สินเชื่อบ้าน...ที่ไหนดี? พบคำตอบที่ตรงใจ ด้วย "สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก" ที่จะสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก เป็นเงินกู้แบบมีกำหนด (Term Loan) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

สินเชื่อบ้าน...ที่ไหนดี? พบคำตอบที่ตรงใจ ด้วย "สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านแสนสะดวก" ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

ปรับสมดุลการชำระเงินกู้ให้เหมาะกับตัวเองมากขึ้น ด้วยบริการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยจากธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

ปรับสมดุลการชำระเงินกู้ให้เหมาะกับตัวเองมากขึ้น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม