ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน
บริการเรียกเก็บเงิน
บริการสภาพคล่อง
บริการด้านข้อมูล
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 
บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน
บริการชำระเงินเดือนพนักงาน (KTB Payroll)

มั่นใจ สะดวก ปลอดภัย รับตรงเวลาทุกเดือน ด้วยบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ ลักษณะบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการชำระเงินเดือนพนักงาน (KTB Payroll)

บริการชำระเงินเดือนพนักงาน (KTB Payroll)

มั่นใจ สะดวก ปลอดภัย รับตรงเวลาทุกเดือน ด้วยบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
BPS Credit Transfer

บริการโอนเงินครั้งละหลายรายการแสนสะดวก มั่นใจ ประหยัด และปลอดภัย ลักษณะของบริการ เป็นบริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัติโนมัติครั้งละหลายรายการ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

BPS Credit Transfer

BPS Credit Transfer

บริการโอนเงินครั้งละหลายรายการแสนสะดวก มั่นใจ ประหยัด และปลอดภัย ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แสนสะดวกและมั่นใจ ชำระได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะของบริการ บริการที่ชำระค่าภาษีนำเข้าส่งออกของกรมศุลกากรไม่จำกัดวงเงิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แสนสะดวกและมั่นใจ ชำระได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

เพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนวัตกรรมการโอนในรูปแบบคล้ายเช็คที่มีรหัสรับเงิน ทั้งแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารหรือให้รับเป็นเงินสด ลักษณะบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

เพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (KTB Convenience Cheque)

ให้การออกแคชเชียร์เช็คเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เพียงบันทึกรายการผ่านบริการธนาคารออนไลน์ ลักษณะบริการ บริการชำระเงินด้วยการออกเช็คธนาคาร (Cashier‘s Cheque) จำนวนมาก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (KTB  Convenience Cheque)

บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (KTB Convenience Cheque)

ให้การออกแคชเชียร์เช็คเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เพียงบันทึกรายการผ่านบริการธนาคารออนไลน์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการจัดการทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ให้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB  COOP)

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการจัดการทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ให้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการโอนเงินอัตโนมัติ (KTB iPay)

สะดวก สบาย โอนเงินหลากหลายประเภทได้ในครั้งเดียว ลักษณะของบริการ บริการของธนาคารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit, Bulk Payment System (BPS), BAHTNET) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนเงินอัตโนมัติ (KTB iPay)

บริการโอนเงินอัตโนมัติ (KTB iPay)

สะดวก สบาย โอนเงินหลากหลายประเภทได้ในครั้งเดียว ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) อีกหนึ่งบริการแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย ลักษณะของบริการ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม