ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

KTB Service Level Agreement (SLA)

Share
KTB Service Level Agreement (SLA)

KTB Service Level Agreement (SLA)  ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559
 
 
 
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (SLA)
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (SLA)
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (SLA)
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (SLA)