ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

Share
บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค


บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท (KTB Shop Smart Card)

จับจ่ายง่าย ๆ สบายกว่าที่คิด ลืมเงินสดไปได้เลย ชิม ช้อป ใช้ เปลี่ยนชีวิตแบบใหม่ ๆ  ชีวิตจริง  ชีวิตเดบิต  ที่ไม่ต้องติดอยู่กับการพกพาเงินสดติดตัวตลอดเวลา  
วันนี้ด้วยบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท คุณก็ทรงอำนาจการจับจ่าย เช่นเดียวกันกับการถือเงินสดไปใช้ ในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก  ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนตร์ กว่า 10 ล้านแห่ง ที่มีเครื่องหมาย  VISA Debit  ด้วยคุณสมบัติบัตรบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
 
สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB
บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 •  ฝาก/ถอน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการผ่านตู้ ATM/ADM
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC                                  
 • สามารถปิดการใช้งานบริการรูดชำระค่าสินค่าบริการ ให้เหลือแต่การใช้งานที่เครื่อง ATM ได้ 

เงื่อนไขการใช้บัตร

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำในการสมัคร
 • ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินออมระยะยาวปลอดภาษี
 • วงเงินทำรายการต่อวัน
  • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
  • ฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
  • ถอนเงิน /ฝากเงินในเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริการ
  • ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM คิดค่าบริการ
   - ถอนเงินคิดอัตรา 15 บาท/รายการ
   - โอนเงินรายการแรกของเดือน ไม่คิดค่าบริการ
   - โอนเงินรายการที่ 2 ขึ้นไปของเดือน คิดอัตรา 15 บาท/รายการ
  • โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
  • โอนเงินราย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
  • ซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 5,000,000 บาท
  • ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรทุกประเภทของธนาคารในปัจจุบัน ระบบกำหนด วงเงินหรือวงเงินที่ต้องการใช้จ่ายต่อวัน ตามสิทธิ์ในบัตรเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (บัตร Classic = 50,000 บาท/วัน สำหรับบัตร Crystal = 150,000 บาท/วัน) หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สาขาเจ้าของบัตร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02 111 1111
   

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารเพื่อการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล   บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด