ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
บริการกรุงไทยธนบดี
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
 
บริการ KTB Smart Open Account
Share
บริการ KTB Smart Open Account

เปิดบัญชีแสนสะดวกรวดเร็ว มีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวก็ใช้บริการได้แบบ “One Stop Service” ระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมพิมพ์ใบคำขอให้อัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องกรอกใบคำขอเปิดบัญชี โดยใช้เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ชนิด 3 in 1 ซึ่งสามารถแสดงตัวตนของท่านได้ทันทีผ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ Smart Card และบัตรประชาชนแบบ Magnetic Card และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในบัตร ATM ได้ทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


บัญชี netbank   บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน