ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
 
การจัดหาเงินกู้ร่วม
Share
การจัดหาเงินกู้ร่วม


เพื่อให้ความความมั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนสนับสนุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 


ที่ปรึกษาทางการเงิน