ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน
บริการเรียกเก็บเงิน
บริการสภาพคล่อง
บริการด้านข้อมูล
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
 
บริการด้านข้อมูล
Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง จุดเด่น รองรับการทำรายการโอนเงินที่มีจำนวนรายการโอนเงินต่อครั้งสูง (Bulk Transaction) เช่น KTB Direct Debit, KTB Direct Credit, Payroll, ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Biz Payment

Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง จุดเด่น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม