ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
16 มิ.ย. 2559
ร่วมแถลงข่าวเปิดให้บริการพร้อมเพย์-PromptPay
Share
             
 
             นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินรูปแบบใหม่  พร้อมเพย์-PromptPay กับธนาคารแห่งประเทศและผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
              ภาคธนาคารได้ร่วมมือกันพัฒนาบริการพร้อมเพย์-PromptPay เพื่อสนับสนุนการปรับโครงการระบบการชำระเงินของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ธนาคารกรุงไทยจะให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าใน 3 ช่องทางคือ สาขา ATM และ Internet Banking
              บริการพร้อมเพย์-PromptPay เป็นการผูกบัญชีธนาคาร เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีอีมันนี่ ไว้กับหมายเลขอ้างอิง คือหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  โดย 1 บัญชีสามารถผูกได้สูงสุด 4 หมายเลข ในขณะที่ 1 หมายเลขผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เมื่อใช้หมายเลขใดผูกกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งแล้ว จะนำหมายเลขนั้นไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ 
              ทั้งนี้ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศแล้ว บริการพร้อมเพย์-PromptPay ยังจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการโอนเงิน ไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมของประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
16 มิถุนายน 2559
กรุงไทยจับมืออาลีบาบาและเอเจดี ...   กรุงไทยออกบัตรเดบิตชิปการ์ดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งปร ...