ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
สาขาคุนหมิง
 

ที่อยู่:      

19 th Floor Shuncheng East Building, No.11 Dongfeng Road (West) Kunming, Yunnan, The People’s Republic of China 650032
 

โทรศัพท์:

+86 (871) 6313-8370 -1

+86 (871) 6313-8359
 

Fax:

+86 (871) 6313-8367
 

อีเมล์:

br.kunming@ktb.co.th
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange

สาขาลอสแองเจลิส
 

ที่อยู่:      

707 Wilshire Boulevard, Suite 3150 Los Angeles, CA.90017, U.S.A.
 

โทรศัพท์:

+1 (213) 488-9897
+1 (213) 488-9899
 

Fax:

+1 (213) 891-0733
 

อีเมล์:

br.losangeles@ktb.co.th
 

SWIFT:

KRTH US 6L
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange

 
สาขามุมไบ 
 

ที่อยู่:   

6th Floor, 62 Maker Chambers VI, Nariman Point, Mumbai 400-021, India
 

โทรศัพท์:

 

+91 (22) 2287-3741-3
+91 (22) 2283-7693
+91 (22) 2287-5458
 

Fax:

+(91-22) 2287-3744
 

อีเมล์:

br.mumbai@ktb.co.th 
 

SWIFT:

KRTH IN BB
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange

 
สาขาสิงคโปร์
 

ที่อยู่:      

65 Chulia Street  #32-05/07, OCBC Centre, Singapore, 049513
 

โทรศัพท์:
 

+65 6533-6691

Fax:

+65 6533-0930
 

อีเมล์:

br.singapore@ktb.co.th 
 

SWIFT:

KRTH SG SG
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange

 
สาขาพนมเปญ
 

ที่อยู่:      

149 Road 215, Sangkat Deiao, 1 Market, Tuankok DistrictPhnom Penh City, Cambodia
 

โทรศัพท์:

+855 (23) 882-959
+855 (23) 883-720
 

Fax:

+855 (23) 883-719
 

อีเมล์:

br.phnompenh@ktb.co.th
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange

สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ
 

ที่อยู่:      

10-11, Sivatha Road, Mondol 2 Khum Svay Dangkom Siem Reap District, Siem Reap Province, Cambodia
 

โทรศัพท์:

+855 (63) 964-758
 

Fax:

+855 (63) 964-759
 

อีเมล์:

br.siemreap@ktb.co.th 
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange
 

สาขานครหลวงเวียงจันทน์ 
 

ที่อยู่:      

80 Lanexang Road, B.Xiengngeuanthong M.Chanthabouly, Vientiane, People’s Democratic Republic of Lao
 

โทรศัพท์:

+(856-21) 213-480
+(856-21) 222-761
 

Fax:

+(856-21) 222-762
 

อีเมล์:

br.vientiane@ktb.co.th
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Lending, Deposit, Remittance, Trade Finance, Foreign Exchange
 

สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
 

ที่อยู่:      

CentrePoint Tower , 7th Floor,  No. 65 Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street, Kyuaktada Township, Yangon, Myanmar
 

โทรศัพท์:

+ 95 1 243186
+ 95 1 389528
+ 95 1 389529
 

อีเมล์:

ktbyangonrep@gmail.com,  br.yangon@ktb.co.th
 

บริการทางการเงินต่างประเทศ :

Offering financial enquiry services and coordinating with KTB Group
 

สาขาเคย์แมน 
 

ที่อยู่:      

190 Elgin Avenue, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
 

โทรศัพท์:

0 -2208-3792
 

Fax:

0-2256-8677
 

อีเมล์:

br.cayman@ktb.co.th