ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
ข่าว CSR
ธนาคารกรุงไทย มอบสื่อการเรียนการสอนฯ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงไทย หนุนนักกีฬามวย ชิงเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์ 2016

คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุน สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องอีก 4 ปี (2559-2562) ปีละ 15 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ โดยธนาคารสนันสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
งานรับมอบสื่อการสอน โครงการ สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย และพระราชทานโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ณ หอศิลป์กรุงไทย โดยทรงวาดภาพจิตรกรรม และทรงลงพระนามาภิไธยบนกรอบผ้าใบ พร้อมทั้งพระราชทานโล่รางวัล ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือประมวลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

( คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือประมวลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม