ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
ข่าว CSR
ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559
Share

       ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ โดยธนาคารสนันสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศิลปนิพนธ์ ของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2559 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.) ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราช พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย หนุนนักกีฬามวย ...   งานรับมอบสื่อการสอน โครงการ ...