ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
25 คำถามที่พบบ่อย
Transaction Code

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต ชิปการ์ด

การคุ้มครองเงินฝาก

การให้บริการด้านทะเบียนหลักทรัพย์

คำถามทั่วไป

เงินฝากและตั๋วแลกเงิน

 
 

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

     
 
 
     
Q : การใช้บริการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay)
Q : การทราบผลการโอน และการแจ้งผลต่อผู้รับโอนผ่านพร้อมเพย์
Q : ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัย หรือไม่
Q : การที่ผู้อื่นรู้เลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราจะเอาไปโอนเงินออกจากบัญชีเราได้หรือไม่
Q : ผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หลายบัญชี จําเป็นต้องมาลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชีหรือไม
Q : ถ้าไม่สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพราะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดิมยังไม่ยกเลิกการลงทะเบียน ควรทำอย่างไร
Q : ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างไร
Q : หากการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความผิดพลาด เช่น ตัดเงินต้นทางแต่ไม่เข้าปลายทาง หรือโอนเงินผิด จะทำอย่างไร
Q : เงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อไปนี้หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 จะไม่คืนเป็นเช็คคืนภาษีอีก ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่จะขอคืนภาษีเงินได้ต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้เพื่อให้โอนเข้าบัญชีใช่หรือไม่
Q : หากมีการรับสวัสดิการ เช่น เบี้ยคนพิการ ถ้าไม่ได้มาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เพื่อผูกเลขประจำตัวประชาชน จะถูกตัดสิทธิ์การรับสวัสดิการหรือไม่ หรือ ถ้ามีบัญชีที่พร้อมรับเงินสวัสดิการจากรัฐอยู่ในระบบของกรมบัญชีกลางแล้ว ยังจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่
หน้าที่ 1 จาก 4 [ 36 รายการ ]