ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ร่วมงานกับเรา
ชีวิตที่กรุงไทย
ทุนการศึกษา
 
 
ร่วมงานกับเรา
Share

            ด้วยมีบุคคลภายนอกได้แอบอ้างการรับสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย โดยเรียกรับเงินค่าสมัครงานนั้น ธนาคารกรุงไทย ขอชี้แจงว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในทุกขั้นตอนจากผู้สมัครงานกับธนาคาร และการรับสมัครงานของธนาคารเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้
 
 

 

 

           ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

 
 
           ปัจจุบัน เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ปฏิบัติงานที่สาขาของธนาคาร หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารยินดีอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกท่านเพื่อร่วมเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน


 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (Overstaff) สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 (คลิกที่นี่)
 

 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนโครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) รุ่นที่ 6 ปี 2559 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) (ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนคลิกที่นี่)