จุดให้บริการ KTB

1. กรุณาระบุสถานที่ที่ท่านต้องการทราบข้อมูล

2. โปรดระบุรายละเอียด

2. โปรดระบุรายละเอียด

เลือกจังหวัด
เลือกอำเภอ

ข้อแนะนำ : โปรดใส่ รหัสสาขา ตามที่ปรากฎบน Statement / สมุดบัญชีของท่าน

ตัวอย่าง :

- รหัสสาขา 1 ให้ใส่ 1 ในช่องระบุรหัสสาขา ผลการค้นหาคือ สาขาเยาวราช

- รหัสสาขา 32 ให้ใส่ 32 ในช่องระบุรหัสสาขา ผลการค้นหาคือ สาขากรุงเกษม

×