บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,355 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับ AXA Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 50%

บริการของบริษัท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการประกันชีวิต      ด้วยตัวแทนหรือที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และการบริการที่หลากหลาย ดังนี้

1. ประกันออมทรัพย์

2. ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง

3. ประกันบำนาญ เพื่อการเกษียณอายุ

4.ประกันคุ้มครองชีวิต 

 

สนใจใช้บริการประกันชีวิต ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 ในวันและเวลาทำการ
โทรสาร : 0-2723-4032
เว็บไซต์ : www.krungthai-axa.co.th