บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED     

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด เกิดจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยร่วมทุนกับกลุ่มพานิชชีวะและศรีเฟื่องฟุ้ง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 38 แปรสภาพเป็นบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 55 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 110 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 45%

บริการของบริษัท

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ให้บริการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร หลากหลายประเภท ดังนี้

1. ประกันภัยรถยนต์

2. ประกันอุบัติเหตุ

3. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

4. ประกันอัคคีภัย

5. ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม

6. ประกันภัยทางทะเล

สนใจใช้บริการประกันวินาศภัย ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400
โทรศัพท์ : 0-2624-1111
โทรสาร : 0-2624-1234
เว็บไซต์ : www.kpi.co.th