บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

KRUNG THAI IBJ LEASING COMPANY LIMITED

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด (KTIBJ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 49% เป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัท ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลิสซิ่งชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี

บริการของบริษัท

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม 

1. บริการเช่าแบบลีสซิ่ง ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถยก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน

2. บริการเช่าซื้อ ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

3. บริการแฟคเตอริ่ง

4. บริการรถเช่าดำเนินงาน

จุดเด่นของการใช้บริการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

  • บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติกและเคมีภัณฑ์,การขนส่งและโลจิสติกส์, โรงแรม และ โรงพยาบาล, ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ฯลฯ ซึ่งเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  • บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การวางแผนภาษี ลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • สามารถจัดโครงสร้างการเช่าแบบลิสซิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยบริการที่รวดเร็ว

  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน และไม่ต้องจดจำนองทรัพย์สินถาวร

  • ไม่มีข้อจำกัดทรัพย์สินที่เช่า (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์)

  • ไม่มีความเสี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการเช่า

 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 161 ชั้น 18, อาคารนันทวัน

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2651-8120

โทรสาร : 0-2254-6119

เว็บไซต์ : http://www.ktibj.co.th