บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KRUNG THAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “KTC”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 49.45% ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดผ่านทางเครือข่าย และประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับชำระเงินแทน

บริการของบริษัท

ธุรกิจหลักเน้นการให้บริการด้านธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อบุคคล ดังนี้

1. ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card) KTC มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในด้านธุรกิจบัตรเครดิต ได้แก่ บัตรเครดิตที่มีหลากหลายชนิด ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองการใช้ชีวิตและความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้าและบริการจากพันธมิตรทางการค้าของ KTC รวมถึงการออกบัตรเครดิตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-Brand) เช่น สายการบิน สถานพยาบาล ตลอดจนการออกบัตรเครดิตภายใต้ชื่อที่หลากหลายองค์กร (Affinity) เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น โดยบัตรเครดิต KTC มีให้เลือกหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น

KTC Visa Platinum

KTC TitaniumMasterCard

 

KTC JCB

KTC Travel Visa Platinum

2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ให้บริการสินเชื่อสำหรับบุคคลโดยไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เพื่อให้ลูกค้ามีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินโดยในรูปแบบของ


    2.1 สินเชื่อบุคคล KTC Cash

KTC CASH Standard ความสุขไม่มีจำกัด ชีวิตไม่มีสะดุด

- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ แบบลดต้นลดดอก
- ผ่อนสบาย เลือกชำระแบบขั้นต่ำ


 
KTC Cash Motorcycle Loan สบายใจไม่เหมือนใครกับการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ได้ง่ายๆ

- จ่ายน้อยกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก
- เป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันแรก เพราะได้กรรมสิทธิ์ทะเบียนรถ


 

      2.2 สินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve
วงเงินหมุนเวียน โอนก้อนแรกเข้าบัญชี พร้อมบัตรกดเงินสด สำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือโอกาสพิเศษต่างๆ

 

สนใจบริการ ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-123-5000 โทรสาร : 0-2665-5497

เว็บไซต์ : www.ktc.co.th