ดาวน์โหลด

บริการจัดการทางการเงิน

Direct Credit

Direct Credit

เอกสารทั่วไป ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precious ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ Direct Credit
รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย Direct Credit
- - - - - -

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (KTB Convenience Cheque)

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (KTB Bill Payment)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (KTB Direct Debit)

บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ (KTB Page 2 Page)

บริการเรียกเก็บเงิน (KTB Cheque Collection)