นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th

พิมพ์

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Standard and Poor’s: 

Rating as of

December 2016

Counterparty Credit

 

  - Long-term

BBB

  - Short-term

A-2

Hybrid Tier 1 (USD)

B+

Outlook

Stable

The stand-alone credit profile :SACP

bb+

Moody’s Investors Services:

Rating as of

December 2016

Deposits

 

 - Long-term

Baa1

 - Short-term

P-2

Hybrid Tier 1 (USD)

B1

Outlook

Stable

Baseline Credit Assessment (BCA)

ba1

Fitch Ratings: 

Rating as of December 2016

Foreign Currency Credit Ratings

                              

Bank Rating

 

 - Long-term

BBB

 - Short-term

F3

Subordinated Debt

BBB-

Hybrid Tier 1 (USD)

B

Outlook

Stable

National Credit Rating

 

Bank Rating

 

 - Long-term

AA+ (tha)

 - Short-term

F1+ (tha)

Subordinated Debt

AA (tha)

Hybrid Tier 1 (THB)

BBB (tha)

Outlook

Stable

Viability Rating : VR

bbb-

Support

2


Related Links

Fitch Ratings:  http://www.fitchratings.com
Moody's:         http://www.moodys.com/cust/default.asp
Standard & Poor's:     http://www.standardandpoors.com/

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th