ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน

บริการชำระเงินเดือนพนักงาน (KTB Payroll)

มั่นใจ สะดวก ปลอดภัย รับตรงเวลาทุกเดือน ด้วยบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ลักษณะบริการ บริการที่ออกแบบ ...

ดูทั้งหมด

BPS Credit Transfer

บริการโอนเงินครั้งละหลายรายการแสนสะดวก มั่นใจ ประหยัด และปลอดภัย ลักษณะของบริการ เป็นบริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัติโนมัติครั้งละหลายรายการ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) เพื่อเข้าบัญชีธน ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แสนสะดวกและมั่นใจ ชำระได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงลักษณะของบริการ บริการที่ชำระค่าภาษีนำเข้าส่งออกของกรมศุลกากรไม่จำกัดวงเงิน ชำระได้ทั้งแบบหักบัญชีอั ...

ดูทั้งหมด

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

เพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนวัตกรรมการโอนในรูปแบบคล้ายเช็คที่มีรหัสรับเงิน ทั้งแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารหรือให้รับเป็นเงินสดลักษณะบริการ บริการโอนเงินผ่านช่อง ...

ดูทั้งหมด

บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (KTB Convenience Cheque)

ให้การออกแคชเชียร์เช็คเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เพียงบันทึกรายการผ่านบริการธนาคารออนไลน์ลักษณะบริการ บริการชำระเงินด้วยการออกเช็คธนาคาร (Cashier‘s Cheque) จำนวนมาก พร้อมเอกสารประกอบการจ่ายเงินที่เกี่ ...

ดูทั้งหมด

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการจัดการทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ให้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารลักษณะของบริการ บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย ...

ดูทั้งหมด

บริการโอนเงินอัตโนมัติ (KTB iPay)

สะดวก สบาย โอนเงินหลากหลายประเภทได้ในครั้งเดียว ลักษณะของบริการ บริการของธนาคารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit, Bulk Payment System (BPS), BAHTNET) ...

ดูทั้งหมด

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) อีกหนึ่งบริการแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับอ ...

ดูทั้งหมด