ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

Biz Payment

Biz Payment

 


บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง

จุดเด่น
  • รองรับการทำรายการโอนเงินที่มีจำนวนรายการโอนเงินต่อครั้งสูง (Bulk Transaction) เช่น KTB Direct Debit, KTB Direct Credit, Payroll, Bulk Payment System (BPS) และ KTB iPay ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน Internet
  • หน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการทำรายการได้ทันที เมื่อการทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น

จุดเด่นบริการ
  • ประโยชน์ : ลดขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลการโอนเงินเข้า / หักบัญชี
  • ทันสมัย : สามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน Internet
  • ประสิทธิภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำรายการโอนเงินเข้า / หักบัญชี ทั้งบัญชี KTB และธนาคารอื่นๆ
 
เวลาให้บริการ
หน่วยงานสามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน Internet ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ