ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (KTB Bill Payment)

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (KTB Bill Payment)

 

เพิ่มช่องทางการชำระเงินแสนสะดวกให้ลูกค้าของคุณ สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยบริการรับชำระเงินแทนบริษัท

ลักษณะของบริการ
     บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการแก่หน่วยงาน/บริษัท ที่มีข้อตกลงการใช้บริการกับธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ และ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคารจะทำหน้าที่รวบรวมเงินเข้าบัญชีบริษัท/หน่วยงานที่ใช้บริการ พร้อมทั้งสรุปรายงานการรับชำระค่าสินค้า/บริการทุกสิ้นวันทำการให้กับบริษัท/หน่วยงาน ซึ่งลูกค้าของบริษัท/หน่วยงานสามารถทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller)
  • เครื่อง ATM /ADM
  • Internet Banking เช่น KTB netbank  และ KTB Corporate Online
  • โทรศัพท์ 1551 (Tele Banking)
  • Mobile EDC 
  • ช่องทางอื่นๆ เช่น Talk to Net
จุดเด่นของบริการ
  • เลือกช่องทางการโอนเงินที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
  • กำหนดการรับผลการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Email และ/หรือ SMS ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เวลาให้บริการ
  • ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Real Time ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Page-2-Page)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ