ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)

บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Cheque)


เพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยนวัตกรรมการโอนในรูปแบบคล้ายเช็คที่มีรหัสรับเงิน ทั้งแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารหรือให้รับเป็นเงินสด

ลักษณะบริการ

     บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งของธนาคารที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกำหนดวันโอนเงินได้ล่วงหน้า และกำหนดให้ระบบทำการโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางต่อเมื่อระบบได้รับรหัสรับเงิน (Release code) แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ผู้โอนเงินจะเป็นผู้กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ในการส่งคำสั่งรับเงิน (Releaser) ซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับรหัสรับเงิน (Release code) จากระบบ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งผู้โอนเงินเองและผู้รับเงินปลายทาง รวมทั้งผู้รับเงินปลายทางมีสิทธิ์ในการยกเลิกรายการรับเงินได้โดยใช้รหัสยกเลิกการรับเงิน (Unwind code) ที่ได้รับจากระบบเช่นกัน ระบบจะทำการโอนเงินให้ในวันที่กำหนดไว้ทั้งแบบทันที่ภายในวันที่สั่งโอนหรือวันที่กำหนดวันล่วงหน้า นอกจากนี้ระบบยังมีการส่งรายละเอียดการทำรายการและสถานะของรายการโอนเงิน(Notification) ไปยังผู้โอนเงินและผู้รับเงินเพื่อให้ติดตามสถานะของรายการได้ตลอดอีกด้วย ทั้งทาง Email หรือ SMS ตามที่ผู้โอนเงินระบุไว้ในขั้นตอนการโอนเงิน

ประเภทบริการ

  1. โอนเงินเข้าบัญชี (Account Transfer) บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินปลายทาง ทั้งบัญชีธนาคารกรุงไทยและบัญชีต่างธนาคาร
  2. โอนเงินให้กับปลายทางเพื่อรับเงินสด บริการโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางที่ไม่มีบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินสดที่สาขาของธนาคารหรือเครื่อง ATM
 
จุดเด่นของบริการ
  • รับเงินทันทีเพียงใช้คำสั่งโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ได้รับเงินในวันเดียว หลังจากยืนยันด้วยรหัส Release Code ที่ระบบของธนาคารส่งให้
  • รับเงินที่สั่งจ่ายได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ตาม
  • เลือกช่องทางการรับเงินได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร หรือที่เครื่อง ATM ของกรุงไทย
  • กำหนดวันโอนเงิน หรือการส่ง Release Code ล่วงหน้าเองได้
  • หากผู้จ่ายมีเงินในบัญชีไม่พอ ระบบจะทำการเตือนผ่าน SMS ให้ผู้จ่ายนำเงินเข้าบัญชี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ