ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

 

คนโอนสะดวก คนรับสบาย

 

ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนให้การชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้าของท่าน เป็นเรื่องง่ายๆ เสร็จไวในที่เดียว เพราะ

 • สามารถใช้บริการได้ทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องจดจำว่าสามารถใช้บริการได้เฉพาะสาขาใดได้บ้าง
 • อยากโอนเงินไปประเทศใดก็เป็นไปได้ทุกที่ทั่วโลก* เพราะธนาคารกรุงไทยมีธนาคารพันธมิตรอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 • จะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่แสนถูกใจ คนรับเงินในต่างแดนรับเงินได้สบายภายในวันเดียวกัน**
 • สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีไว พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มค่า หรือสามารถฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD)
 • ท่านจะได้รับแจ้งเงินโอนออก หรือเงินโอนเข้าทันทีด้วยบริการ e-Advice จากธนาคารไปยัง e-Mail ของท่านทันใจ

 

* ไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

 

สำหรับผู้นำเข้า
โอนเงินออกได้แสนสะดวกด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

 

สำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ หมดกังวลว่าจะยุ่งยาก เพราะท่านเพียง

 1. กรอก
 2. ยื่น
 3. รับหลักฐานยืนยัน

เพียงเท่านี้ผู้รับเงินในต่างประเทศก็สามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกัน*

 

ธนาคารกรุงไทยให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ปลอดภัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ และจุดบริการที่ครอบคลุมกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ หรือบริการผ่าน KTB netbank พร้อมบริการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศ (Time Zone) เวลา
ทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ และไม่สามารถทำ
รายการกับบัญชี หรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้

 

 

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการผ่านสาขาธนาคารได้กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

 1. กรอกใบคำขอทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศ
 2. ยื่นใบคำขอทำธุรกรรมฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและชำระเงิน
 3. รับหลักฐานยืนยันการโอนเงิน

 


พิเศษ แจ้ง Advice การโอนเงินทาง e-Mail 

บริการ e-Advice เป็นบริการแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (Advice) ไปยัง e-Mail ของท่าน เพียงแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ โดยแจ้ง e-Mail ของท่านผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ 

 


เอกสารที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ

 1. หลักฐานแสดงตนของผู้ขอโอนเงิน
  (บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง, นิติบุคคล: หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน)
 2. หลักฐานประกอบที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน 
 3. แบบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกรณีธุรกรรมตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น

 


ข้อมูลของผู้รับเงินปลายทาง
 

 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารของธนาคารในต่างประเทศ เช่น   SWIFT CODE, IBAN NO., ABA No., SORT CODE

 


อัตราค่าธรรมเนียมสามารถเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง
 

 • Charge Ben.: ผู้รับเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศเรียกเก็บ โดยจะถูกหักจากจำนวนเงินที่โอน  ดังนั้น ผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน 

กรณีใช้บริการผ่านสาขาคิดอัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท/รายการ ทุกสกุลเงิน
พิเศษ! ลดเหลือเพียง 300 บาท/รายการ เมื่อทำรายการผ่าน KTB netbank

 • Charge Our: กรณีผู้รับเงินต้องการให้ได้รับเงินเต็มจำนวน* (Pay in Full) ผู้โอนจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศเรียกเก็บ

 

*ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขิ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

 


ตัวอย่างหลักฐานประกอบที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน


ค่าสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ

สัญญาซื้อ-ขาย และ/หรือ เอกสารเรียกเก็บเงิน/ใบแจ้งหนี้ และ/หรือ เอกสารการขนส่งสินค้า ฯลฯ
 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือเดินทาง (Passport)/

ตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะเดินทาง/ เอกสารเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ฯลฯ
 

ส่งเงินปันผล

หลักฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทผู้จ่าย
 

ส่งเงินกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้วหรืองบการเงินระหว่างกันที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วหากเป็นการส่งกำไร
 

ส่งเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลต่างประเทศ

สัญญาเช่า
- หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลต่างประเทศ
 


 

สำหรับผู้ส่งออก
รับเงินโอนเข้าได้แสนสบาย ด้วยบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance)

 

สำหรับผู้ทำธุรกิจส่งออกที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ หมดกังวลในเรื่อง

 • จะต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างให้กับผู้โอนในต่างประเทศ 
 • เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไร 
 • จะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจหรือไม่
 • อยากบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 


ธนาคารกรุงไทยช่วยท่านได้คลายความกังวลเหล่านี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแจ้งข้อมูลดังนี้ ไปยังผู้ส่งเงินในต่างประเทศ มั่นใจว่าเงินเข้าบัญชีรวดเร็ว และปลอดภัย

 

Please remit to

SWIFT CODE:    KRTHTHBK
BANK: KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK, THAILAND
BRANCH : …………………………………………..
ACCOUNT NO. .………………………………
ACCOUNT NAME (ชื่อบัญชีตามหน้าสมุดคู่ฝาก):…………………………………..

 


เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไร รู้ได้อย่างไร 
 

ธนาคารกรุงไทยให้บริการพิเศษเช่นคนรู้ใจ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยการแจ้ง e-Advice ผ่านทางอีเมล์ สูงสุดถึง 3 อีเมล์ โดยธนาคารฯจะแจ้งท่านผ่านอีเมลล์ทันทีเมื่อมีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Pre – Advice) และเมื่อได้แปลงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะมีบริการแจ้งอีเมลล์เพื่อยืนยันท่านอีกครั้ง (Confirm Credit Advice)

 

Pre – Advice
แจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนี้ 

 • ชื่อของผู้ส่งเงินจากต่างประเทศ
 • สกุลเงิน
 • เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • จำนวนเงิน                       


Confirm Credit Advice
ยืนยันอีกครั้งเมื่อเงินได้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

 • อัตราแลกเปลี่ยน                              
 • ค่าธรรมเนียม
 • จำนวนเงินที่เช้าบัญชี

 


ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการ E-Advice ได้ที่สาขาที่ให้บริการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่ใกล้บ้าน หรือ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208-3616-20

 

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 0.25%  ของยอดเงินบาท
(ต่ำสุด 200 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500 บาท)


 

ท่านจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีหรือไม่

ท่านจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ Buying T/T Rate จากธนาคารกรุงไทยที่คุ้มค่า
หากทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ถูกใจ ท่านสามารถรอแปลงเป็นเงินบาทได้*
หรือสามารถนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) อีกทางเลือกที่น่าสนใจ
 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  อุ่นใจสำหรับผู้ส่งออก
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208-3616-20
 • ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ  คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาธนาคารใกล้บ้านท่าน 
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
   

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ