ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

 

 

บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

บัตรเดียวที่มอบความสุขมากขึ้นด้วยความคุ้มครองที่เหนือระดับ

ชดเชยรายได้ เจ็บ-จ่าย-ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 • บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภท บุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ทุกประการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ คลิก
 • รับเงินชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และพักติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ครอบคลุมถึงภัยจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ BUPA  คลิก
 • มั่นใจด้วยบริการจากโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลกกว่า 350 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท และมีค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก*
  *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัยต่อคน

1.เสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง

 

 • อุบัติเหตุทั่วไป

200,000 บาท

 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000 บาท

 • การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

50,000 บาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากภัยดังต่อไปนี้ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในวันหยุดราชการประจำปี*

+100,000 บาท

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในอุบัติเหตุสาธารณะ

+200,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง (รวมถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 10,000 บาท

3.ค่าชดเชยรายได้  (Smart Money) กรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

10,000 บาท

4.อายุสูงสุดที่รับประกันภัย

75 ปี

“วันหยุดราชการประจำปี” หมายถึง วันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ ทั้งนี้ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ตามปกติ เว้นแต่วันหยุดราชการประจำปี นั้นตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็ให้ถือว่าคุ้มครองด้วย

 

เงื่อนไขการขอรับบริการ

 • มีอายุ 15 ปี ถึง 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าทำบัตร 100 บาท
 • ค่าบริการรายปี 999 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ