ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบายดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน เลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC  
 

 

เงื่อนไขสุดพิเศษ

 • อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 เดือน

 • สามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC ได้

 

*สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC
 

 • คะแนนสะสมทุก 25 บาทของค่างวดผ่อนบ้าน = 1 คะแนน Forever Rewardของ KTC เพื่อใช้แลกรับส่วนลด ร้านค้า ร้านอาหาร เติมเต็มไลฟ์สไตล์กิน บิน ช็อป เที่ยว
 • ระยะเวลาการชำระคืน ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน
 • รับคะแนนสะสมได้ตลอดอายุสัญญา
 • ตรวจสอบง่าย สะดวกสบาย เพราะตัดบัญชีบัตรเครดิตทุกงวด
 • KTC จะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ใดๆจากลูกค้า
   

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ยื่นคำขอสินเชื่อภายในเดือนธันวาคม 2560 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate)
 

 • แบบที่ 1 = 5.46% และ แบบที่ 2 = 5.51%(สมมติฐานการคำนวณ วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ,อายุสัญญา 20 ปี และ MRR = 7.62% ต่อปี )

 

หมายเหตุ

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยตามธนาคาร ณ วันที่ 27 เมษายน 2559  MRR เท่ากับ 7.62% ต่อปี  

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ