ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัญชี netbank

บัญชี netbank


บัญชีเงินฝาก netbank เป็นหนึ่งในบริการเงินฝากของธนาคารกรุงไทยแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 

โดยบัญชี netbank ประกอบด้วยบัญชี 3 ประเภท ได้แก่

  • Net Savings เป็นบัญชีหมุนเวียนให้ความคล่องตัวสะดวกในชีวิตประจำวัน
  • Net Extra เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.5% (เงื่อนไข ต้องคงยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 10,000 บาทต่อเดือนและให้ถอนออกได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน)
  • Net Fixed เป็นเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำปกติและกำหนดเวลาในการฝากได้ด้วยตัวเอง(ธนาคารออกโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง)

 

พบบัญชีเงินฝากที่ทำให้คุณไม่ต้องยุ่งยากพกสมุดบัญชีได้ที่ 

  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
     

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ